Clean Clima

Dlhoročné odborné a praktické skúsenosti firmy, dávajú záruku pre kvalitné, komplexné a operatívne riešenie problémov s cieľom odstrániť rôzne nedostatky, ktoré sa vyskytujú už počas príprav ako aj v priebehu samotnej realizácie prác. Firma ponúka komplexné služby orientované na oblasť dodávok v obchodných, administratívnych, priemyselných a obytných budovách, rodinných domoch, školských a zdravotníckych zariadeniach v rozsahu: